• Young Mani Değerlendirme Ölçeği
 • Mini Mental Test
 • NBTB (WMS, WCST, AVLT, RAVLT, Sözel Akıcılık, Kategori Akıcılığı, Stroop)
 • Hamilton Depresyon Ölçeği
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beck Anksiyete Ölçeği
 • Hamilton Anksiyete Ölçeği
 • TEMPS-A Mizaç Envanteri
 • CIDI-II
 • SCID-II
 • PANSS (Şizofrenide Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği)
 • MADRS
 • Duygudurum Bozuklukları Ölçeği
 • EDINBURGH Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği
 • Sürekli Kaygı Envanteri (STAI-2)
 • CPT-II (Dikkat Eksikliği için Sürekli Performans Testi)
 • IOWA Kumar Testi
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (CAPS)
 • Psikolojik Belirti Tarama Ölçeği
 • Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği
 • Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği
 • SCL-90-R (Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği)
 • Yeme Tutumu Testi
 • YBOCS (Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği)
 • Erişkin DEB /DEHB Tanı ve Değerlendirme Envanteri
 • SADS-L
 • Global Değerlendirme Ölçeği
 • Geriatrik Depresyon Ölçeği
 • Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği
 • Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği
 • Premenstrüel Disforik Bozukluk Değerlendirme Ölçeği
 • CALGARY Şizofrenide Depresyon Ölçeği
 • MICHIGAN Alkolizm Tarama Testi ( MATT )
 • BARRAT Dürtüsellik Ölçeği
 • Mevsimsel Gidiş Değerlendirme Formu
 • Ekstrapiramidal Belirtileri Değerlendirme Ölçeği
 • Panik Agarafobi Ölçeği
 • Somatoform Dissosiasyon Ölçeği (SDQ)
 • Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testi
 • PBQ Kişilik İnanç Ölçeği