Meslek Hayatım

  • Haziran 2008-Ağustos 2012; Hacettepe Ünv. Hastaneleri Psikiyatri AD'da Araştırma Görevlisi Dr.

 

  • Kasım 2012-Temmuz 2013; KOLAN British Hospital’de Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Psikiyatrist-Psikoterapist)

 

  • Eylül 2012-Ekim 2013; Empati Çocuk-Ergen-Erişkin Psikiyatrisi ve Aile-Çift Danışmanlığı Merkezi’nde Yönetici- Psikiyatrist ve Psikoterapist

 

  • Ekim 2013- Haziran 2014; Ankara Özel Madalyon Psikiyatri Merkezi'nde Psikiyatrist ve Psikoterapist

 

  • Temmuz 2014-Kasım2014; Yakın Doğu Üniversitesi Hastaneleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD'da Öğr. Gör. Dr. - Psikiyatrist/Psikoterapist

 

  • Kasım 2014-Şubat 2019; Empati Psikiyatri Merkezi'nde Yönetici, Psikiyatrist ve Psikoterapist

 

  • 1 Mart 2019 tarihi’nden itibaren Mavi  Psikiyatri Merkezi’nde Kurucu Psikiyatrist ve Psikoterapist