Faaliyetlerim

Üyelikler:

 • Kıbrıs Türk Tabipler Birliği
 • Kıbrıs Türk Nöroloji Derneği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Gestalt Terapi Derneği
 • Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği

 

 

Bulunduğu Görevler:

 • 2011- Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nin “Joint Commission International” (JCI)’’ tarafından akreditasyonu sürecinde, kısa süreli Asistan Temsilciliği
 • Türk Psikiyatri Dergisi Yayın Kurulu 2008-2012
 • Kıbrıs Türk Nöroloji Derneği Dernek Psikiyatristi (2012-halen)

 

Katıldığı Kongre ve Bilimsel Etkinlikler:

 • 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, 2009
 • Türkiye Psikiyatri Derneği 14. Bahar Sempozyumu, Antalya, 2010
 • 24th ECNP Congress, Paris, 2011
 • 25th ECNP Congress, Vienna, 2012
 • 27th ECNP Congress, Berlin, 2014
 • 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 2018

 

Uluslararası Poster Bildirim/Sunumları:

 • O. Erden Aki, E. Ozcelik, E. Uslu (Turkey), Gender gap in Turkish psychiatry literature? Longitudinal analysis of authorship trends in academic writing. 15th World Congress of Psychiatry, Buenos Aires, 2011.
 • E. Uslu, S. Ozer, ‘The Investigation Of Bipolar Subtypes Which Have Been Proposed To Have Different Genetic Etiology With Respect To Neurcognitive Functions: A Controlled Study’. 27th ECNP Congress, Berlin, 2014

 

Yayınlar:

 • O. Erden Aki, E. Ozcelik, E. Uslu. Longitudinal Analysis of Female Authorship of Psychiatry Articles in Turkey (Türkiye'de Psikiyatri Makalelerinde Kadın Yazarların Katılımının Uzun Dönemli Bir Analizi.). Nöropsikiyatri Arşivi (Yayın Aşamasında/Kabul Tarihi: 03/08/2013)

 

 • Uslu, E. , Ozer, S., Bipolar Bozukluk’ta Nörobilişsel İşlevler. Bipolar Bozukluk Özel Sayısı, Türkiye Klinikleri (Yıl:2013 Cilt:6 Sayı:2 Sayfa:25-33)

 

Katıldığı Eğitimler ve Kurslar:

 • TPD Temel Asistan Eğitimi, İstanbul, 2009
 • Şizofreni Hastalarında Grup Psikoterapi Teknikleri, Ankara, 2009
 • Adli Psikiyatri Kursu, Ankara, 2009
 • Hacettepe Üniversitesi Sağlıkta Sürekli Eğitim Etkinlikleri: Psikiyatride Çok Boyutlu Tedavi Yaklaşımları, Ankara, 2009
 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri Kursu, Antalya, 2010
 • CETAD - Cinsel İşlev Bozuklukları Kursu, Ankara, 2010
 • Aile ve Çift Terapileri Kursu, Ankara, 2010
 • Hacettepe Üniversitesi Erişkin Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu, Ankara, 2010
 • SCID-II (Structured Clinical Interview for DSM-IV) Kursu, Ankara, 2010
 • Demansa Güncel Bakış Sempozyumu, Ankara, 2010
 • Hacettepe Üniversitesi Sağlıkta Sürekli Eğitim Etkinlikleri: Psikiyatrik Tedavilerde Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar, Ankara, 2011
 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri Kursu, Ankara, 2011
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Ankara, 2008-2012
 • İçimizdeki Kahramana Yolculuk (Gestalt Grup Terapisi-Prof. Dr. Ceylan Daş), Ankara, 15-20 Temmuz 2013
 • Gestalt Psikoterapi Eğitimi (2013-2016/ Geştalt Kuramı ve Uygulamalı  Terapi  Programı)
 • EMDR 1. Düzey Eğitimi (Eylül 2014)
 • Haydi Birlikte Bir Film İzleyelim (İlişkiler Konulu Gestalt Grup Terapisi-Prof. Dr. Ceylan Daş), Ankara, 17-22 Ağustos 2015
 • Cinsel Terapi Eğitimi (CETAD), İstanbul, 2018
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi, Ankara, 2019
 • Mindfulness Bilinçli Farkındalık, İstanbul, 2020-2021
 • Şema Terapi Eğitimi, Ankara, 2021

 

Verdiği Eğitimler ve Kurslar:

 • Demans Hakkında Bilgilendirme Sempozyumu (Ocak 2013 / Kıbrıs Türk Nöroloji Derneği Etkinliği / Güzelyurt, KKTC)
 • Şizofreni Spektrumu ve Diğer Psikotik Bozukluklar (Ekim 2014/ YDÜ Dönem 5 İngilizce Tıp)
 • Psikosomatik Hastalıklar (Ekim 2014/ YDÜ Dönem 5 İngilizce Tıp / 4 saat teorik+2 saat pratik)
 • Travma ile İlişkili Ruhsal Hastalıklar (Ekim 2014/ YDÜ Dönem 5 İngilizce Tıp / 4 saat teorik+1 saat pratik)
 • Nörobilişsel Bozukluklar (Ekim 2014/ YDÜ Dönem 5 İngilizce Tıp /1 saat teorik)
 • Yeme Bozuklukları (Ekim 2014/ YDÜ Dönem 5 İngilizce Tıp /1 saat teorik)
 • Kişilik Bozuklukları (Ekim 2014/ YDÜ Dönem 5 İngilizce Tıp /2 saat teorik)
 • Geştalt Terapi (Nisan 2015 / Gazi Ünv. Psikiyatri Günleri)
 • Yeme Bozuklukları (Kasım 2015/LAÜ Yeme Bozuklukları Sempozyumu)