Özgeçmiş

1984 yılında Kıbrıs’ta doğdu. İlköğrenimini Fikri Karayel İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini ise Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nde birincilikle tamamladı. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni derece ile kazandı. 2007 yılında başarı ile mezun olarak, Tıp Doktoru oldu. 2008 yılında girmiş olduğu Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucunda ilk tercihi olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. Uzmanlık eğitimi süresince yapılan bölüm içi eğitim ve sınavlarda ilk üçün içinde yer aldı. 2010-2011 yılında göstermiş olduğu başarı nedeni ile yurtdışı kongre (24th ECNP Congress, Paris, 2011) ödülü ile ödüllendirildi. 2011 yılında ‘’Gender gap in Turkish psychiatry literature? Longitudinal analysis of authorship trends in academic writing.’’ konulu posteri Buenos Aires’te gerçekleştirilen 15. Dünya Psikiyatri Kongresi’nde yayınlandı.

2008-2012 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Dergisi yayın kurulunda görev aldı. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nin “Joint Commission International” (JCI)’’ tarafından akreditasyonu sürecinde, kısa süreliğine asistan temsilcisi olarak görev aldı. Türkiye Psikiyatri Derneği, Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği, Geştalt Terapi Derneği, Kıbrıs Türk Nöroloji Derneği ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği üyelikleri bulunmaktadır.

2012 yılında “Etiyolojilerinde Farklı Genetik Risk Faktörleri Olduğu Öne Sürülen Bipolar Bozukluk Alt Tiplerinin Nörobilişsel İşlevler ve Mizaç Özellikleri Açısından İncelenmesi” konulu tez çalışması ile Hacettepe Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Bu çalışma ayrıca TC’de ilk kez, Bipolar Afektif Bozukluğu olan hastaların CPT (Continuous Performance Test) ve IGT (IOWA Gambling Task)  ile değerlendirildiği çalışma olması açısından da önem taşımaktadır. Tezi 2014 ECNP Kongresi'nde poster olarak yayınlanmıştır.

Şizofreni Hastalarında Grup Psikoterapisi, Bipolar Affektif Bozukluk, Şizofreni ve Şizoaffektif Bozukluğu olan hastalarda Destekleyici Psikoterapiler, Kişilik Bozukluklarında Psikodinamik Psikoterapiler, Alkol ve Madde Bağımlılarında Motivasyonel Görüşme Teknikleri, Cinsel İşlev Bozuklukları, Depresyon, Yeme Bozukluğu ve Anksiyete Bozukluklarında (Panik Bozukluğu, Sosyal Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk) Bilişsel Davranışçı Terapi teknikleri, EMDR. Şema Terapi ve Geştalt Terapisi alanlarında eğitimi bulunmaktadır. Yenidüzen Gazetesinde Köşe Yazarlığı yapmaktadır.