Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

PSİKİYATRİ NEDİR?

Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca ilgi alanı beyin hastalıklarıdır. Bu alanda günlük dilde akıl hastalığı, ruh hastalığı, sinirlilik halleri, ... denilen durumlar yer alır. Bu hastalıklar düşünce, davranış, duygu değişiklikleri ile kendini gösterir. Psikiyatri bu hastalıkların tanı ve tedavileriyle uğraşır.

Ruh-zihin gibi kavramların bedenin işlevlerinden bağımsız olduğu düşüncesi yaygındır. Bizler mesleğimize adını da veren “ruh kavramı” ile beynin duygu, düşünce, davranışlarla ilgili işlevlerini anlıyoruz. Bütün işlevler gibi insan varlığını biçimlendiren işlevler de hem bedensel hem dış koşullardan etkilenir. Psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkışında bedende ve dış ortamda oluşan değişikliklerin etki derecesi hastalıktan hastalığa değişebilir. Örneğin beyin urlarına bağlı ruhsal hastalıklarda bedensel etmenlerin etkisi en yüksek iken, yaşanılan olağan dışı yaşantılara tepki olarak ortaya çıkan ruhsal travmalarda dış etmenler belirleyicidir.

Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde, hastalıkların özelliklerine göre farklı yöntemler uygulanır. Doğrudan bedene uygulananlar (ilaç, elektrokonvulzif tedavi vb) olduğu gibi, insanın duygusal, düşünsel özelliklerini veya ilişkilerindeki değişkenleri hedef alan yöntemler (psikoterapi) de meslek alanımızda yer alır. Bu yöntemler ancak eğitimini almış kişilerce uygulanabilir.

Erişkin Psikiyatrisi kapsamında değerlendirilen hastalıklar aşağıda listelenmiştir. Bunlar;

1. Genel Tıbbi Duruma Bağlı Mental Bozukluklar

2. Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, İki uçlu Bozukluk vb)

3. Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar (Paranoya, Sanrılı Bozukluk vb)

4. Alkol ve Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar

5. Somatoform Bozukluklar

6. Dissosiyatif Bozukluklar

7. Cinsel İşlev Bozuklukları

8. Yeme Bozuklukları

9. Uyku Bozuklukları

10. Dürtü Kontrol Bozuklukları (Öfke Kontrol Sorunları vb)

11. Anksiyete Bozuklukları ( Takıntılar, Kaygı, sosyal fobi, panik bozukluğu, fobiler)

12. Bilişsel Bozukluklar (Demans-Bunama, Delirium vb)

13. Kişilik Bozuklukları

14. Tikler

15. Uzamış Yas